+31 (0) 251 319076support@nebutransport.nl

StarRessa tolkaart

De tol kaart voor verschillende landen in Europa

  Geldig op de tolwegen in:
 • België (Viapass)
 • Tsjechië (Premid)
 • Oostenrijk (Go Box)
 • Duitsland (Toll Collect)
 • Benelux, Denemarken, Zweden (Eurovignet)
 • Zwitserland
 • Polen (VIABOX)
 • Slovenië
 • HGV Levy

Uw voordeel

 • 25% korting op de Grote Sint Bernard pas
 • Eenvoudige terugvordering van de buitenlandse BTW d.m.v. een gespecificeerde rekening
 • Kortingen worden direct van de factuur afgetrokken

Kosten

  • € 9,00 jaarlijkse kosten
  • 4% commissie: Grote Sintbernardspas, Zwitserland, Oostenrijk en Tjechië
  • 2% commissie: Benelux, Zweden en Denemarken
  • 0% commissie: Duitsland
  • Twee wekelijkse factuur
  • Betaling zal plaatsvinden via Servisa middels automatische afschrijving, 5 werkdagen na factuurdatum
- wijzigingen voorbehouden -   

GO BOX - Het elektronische tolkastje voor Oostenrijk

Sinds 01-01-2004 is de "Tagesausweiss" vervangen door een kilometertaks op autosnelwegen en autowegen voor vracthwagens en autocars van > dan 3,5 MTM. De GO-Box is voertuiggebonden. Nummerplaat, aantal assen van het trekkend voertuig en identificatienummer van het apparaat worden op voorhand geregistreerd.

Uw voordeel

 • Acceptatie op de Oostenrijkse tolwegen
 • Gereserveerde tolpoorten voor GO Box gebruikers
 • Twee wekelijkse factuur
 • Eenvoudige terugvordering van de buitenlandse B.T.W. d.m.v. een gespecificeerde rekening
 • Specificatie van alle tolwegen op één factuur

kosten

  • De box is gratis
  • 2% commissie
  • Betaling zal plaatvinden via Servisa middels automatische afschrijving 5 werkdagen na factuurdatum
- wijzigingen voorbehouden -

  

MYTO PREMID - Het elektronische tolkastje voor Tjechië

Uw voordeel

 • Acceptatie op de Tjechische tolwegen
 • Gereserveerde tolpoorten voor Myto Premid gebruikers
 • Twee maandelijkse factuur
 • Specificatie van alle tolwegen op één factuur

Kosten

  • Eenmalige borg van CZK 1550 ( +/- € 55,00)
  • 2,5% commissie
  • Betaling zal plaatvinden via Servisa middels automatische afschrijving 5 werkdagen na factuurdatum
- wijzigingen voorbehouden -

  

E-VIGNETTE - Eurovignet (BZM)

Het eurovignet is een certificaat dat bewijst dat de transportondernemer de belasting zware motorijtuigen (BZM) heeft betaald. Dit is een speciale belasting voor vrachtwagens die gebruik maken van de autosnelweg.

   Het eurovignet is geldig in Nederland, België, Denemarken, Luxemburg en Zweden

  Het eurovignet is slechts verplicht voor zware vrachtauto's die:
 • Uitsluitend bestemd zijn voor goederenvervoer over de weg, een toegestane
 • Maximummassa (= ledig gewicht plus de maximale belasting) van 12 ton of meer hebben.

De aanhangwagen of oplegger telt mee bij het bepalen van de toegestane maximum massa. Na aanschaf van het eurovignet kan de chauffeur direct de weg op. Controle vindt elektronisch plaats. De chauffeur hoeft dus geen papieren vignet in zijn vrachtwagen te hebben.