+31 (0) 251 319076support@nebutransport.nl

Vertegenwoordiging Frans minimumloom (LOI MACRON)

icoon-frankrijk-minim-loon.jpg

Heeft u wagens >7,5 ton die naar Frankrijk rijden en chauffeurs in loondienst dan heeft u Franse vertegenwoordiging nodig.

Voordelen:

 • SIPSI geautomatiseerde website en app om uw chauffeurs aan te melden
 • Complete online administratie
 • Simpel, snel én voordelig
Kosten:
 • GEEN registratie kosten
 • U betaalt een jaarlijks bedrag afhankelijk van het aantal certificaten dat u nodig heeft. (2 certificaten per jaar per chauffeur) en het vaste bedrag heeft 4 niveaus:
  • 1-10 certificaten € 150 jaar
  • 11-50 certificaten € 300  per jaar
  • 51-100 certificaten € 400 per jaar
  • 100+ certificaten € 600 per jaar
 • In het geval dat u gecontroleerd wordt, heeft u verdere interventie nodig, waarvoor een bedrag van 100 € per interventie wordt berekend.

register-online.gif

 • Het minimumloon in Frankrijk bedraagt per 1-1-2020 minimaal € 10,15 per uur voor een transporteur
 • Het minimumloon in Frankrijk bedraagt minimaal € 10,53 per uur voor buschauffeurs
 • Nieuw uitgegeven certificaten hoeven niet meer ondertekend en gestempeld te worden op pagina 3 omdat er nu op de onderkant van het certificaat een uniek referentienummer staat.
 • Certificaten mogen nu ook digitaal gepresenteerd worden is op bijvoorbeeld een laptop, telefoon of tablet. Op voorwaarde dat het document van goede kwaliteit is en goed leesbaar. Het vakje "upload signed certificate" zal blijven bestaan op de site maar zal niet meer worden gebruikt.
 • Daarnaast zal de chauffeur ook zijn arbeidscontract bij zich moeten hebben. Het is (gelukkig) niet verplicht om deze naar het Frans te vertalen.

In geval niet wordt voldaan aan bovengenoemde formaliteiten kan de arbeidsinspectie boetes opleggen van maximaal € 4.000,- per overtreding per werknemer (bij het niet doen van een SIPSI-verklaring en dus bij het niet aanwijzen van een vertegenwoordiger zijn dat dus al 2 overtredingen per werknemer). In geval er binnen 2 jaar weer een overtreding wordt begaan, zijn de boetes zelfs maximaal € 8.000,- per overtreding per werknemer.

Er is sprake van een ketenaansprakelijkheid, op grond waarvan niet alleen de werkgever van de betreffende chauffeurs maar ook de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden voor het niet nakomen van deze regels. Indien het transport door het vervoersbedrijf weer wordt uitbesteed aan een onderaannemer geldt ook daarvoor de ketenaansprakelijkheid.

De Franse wet MACRON verwijst naar decreet nr. 2016-418 van 07.04.2016. Internationale wegvervoerders die op het Franse grondgebied laden en lossen, moeten het Franse minimumloon en reiskosten voorzien in de nationale collectieve overeenkomst voor wegvervoer toepassen. Dit besluit vereist ook dat de vervoerder een vertegenwoordiger in Frankrijk aanwijst en sinds 01.01.2017 certificaten van detachering van chauffeurs in Frankrijk verzendt via de website van het ministerie van Labour (SIPSI).