Updates

Per 1-1-2022 is het teruggaaf bedrag van de Belgische accijns veranderd. Het is nu €0.2270 per liter geworden. https://t.co/NhQ2jYQYQg
Eurotunnel up-date: https://t.co/gdJ7BOtPn2